Information om Corona-virus / Covid 19 DK

November 29, 2021

Situationen omkring Corona-virus / Covid19 ændrer sig hele tiden, og der kommer jævnligt nye
anbefalinger og påbud fra de danske myndigheder, herunder Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen
og Udenrigsministeriet.

I CP tager vi fortsat myndighedernes anbefalinger og påbud seriøst og til efterretning.

Det vil sige, at vi både i relation til os selv, vores kolleger, kunder, leverandører og øvrige
samarbejdspartnere vil gøre, hvad vi kan for at bidrage til at inddæmme smitten, da det kan få
alvorlige konsekvenser for både det danske samfund og for enkeltindivider, hvis smitten breder sig
uhæmmet.

Vi har en gensidig forventning til alle vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere
samt andre, vi er i kontakt med, at de ligeledes følger myndighedernes anbefalinger og påbud,
herunder Sundhedsstyrelsens anvisninger om smittehæmmende adfærd. Se mere på www.sst.dk.

Vi forventer også, at man følger Udenrigsministeriets anvisninger, hvis man har opholdt sig i en af
de risikozoner, som myndighederne løbende udpeger. Vær opmærksom på, at definitionen af
risikozoner kan ændre sig fra dag til dag. Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside,

www.um.dk.

Man har pligt til straks at underrette CP ApS, hvis man har symptomer på / fået konstateret smitte
med Covid19 eller været i tæt kontakt med en eller flere smittede og derved kan have udsat en
eller flere af CP’s medarbejdere for smitterisiko.

Ved fysiske møder gælder ovenstående regler samt de danske myndigheders retningslinjer vedr.
fysisk afstand, brug af værnemidler, hygiejne mv. CP ApS afholder under ingen omstændigheder
møder med syge personer – også selvom symptomerne er svage – eller med personer, der har
opholdt sig i et risikoområde jf. Udenrigsministeriets anvisninger og som beskrevet ovenfor.

Vi opfordrer alle til løbende at holde sig ajour med udviklingen og eventuelt nye tiltag fra
myndighedernes side.

Hvis der opstår behov for det, reviderer CP ApS dette dokument.

Spørgsmål kan rettes til Ole Sønderkær.

Med venlig hilsen

CP ApS

Yderligere information

Ole Sønderkær

os@cp.dk30 18 90 80