PIONÉRCONTAINER MED SOLCELLER OG BATTERI

Yderligere information

May 26, 2023

Til den emissionsfrie byggeplads eller områder uden fast elforsyning i nærheden

Vores nyeste produkt med fokus på reduktion af CO2-emission er en pionércontainer med solceller og batteripakke. Containeren kan både fungere som supplement til de øvrige energireducerende initiativer på byggepladsen og bruges på lokationer, hvor elnettet er svært tilgængeligt, fx ved skov og på marker samt på motorveje.

Pionércontainerens elforsyningssystem består af 1,8 kW-solceller på containerens tag, en batteripakke på 8-10 kWh, der er placeret inde i containeren, og en inverter på 3 kW.

Alle indvendige stikkontakter kan forsynes udelukkende via solcel-leanlægget og batteriet (2300 W /10 A belastning), altså helt uden tilslutning fra elnettet.

KAN OGSÅ FORSYNE PIONÉRLETVOGN
Containeren kan tilsluttes en pionérletvogn via sit udvendige blå CEE-stik og dermed også forsyne letvognen med el.

INTELLIGENT STYRING
Der er installeret lavvolt-loftlys med pir-sensor i containeren. Man kan indstille systemet til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter, fx ved arbejdsdags start- og sluttidspunkt.

Elforsyningen til pionércontainerens indvendige stikkontakter afbrydes automatisk, hvis det samlede elforbrug overstiger 3.000 W (som vi kender det fra fx vores boliger, hvor der også er en maksimumgrænse for samtidigt forbrug). De to elvarmeradiatorer og det røde CEE-stik er kun aktive ved tilslutning til elnettet.

MULIGHED FOR AT SUPPLERE MED EKSTERNT PRODUCERET EL

Som supplerende energiforsyning kan I tilslutte vores solcelleanlæg SunCap, som I kan læse mere om på vores hjemmeside. Det er også muligt at tilslutte en generator til pionércontaineren, fx om vinteren, hvor der ikke er så mange solskinstimer. Det er desuden muligt at koble containeren på elnettet eller en byggestrømstavle.

Ved tilslutning til eksterne kilder oplader batteriet automatisk. Hvis der er solproduktion til rådighed, vil denne blive brugt først, og batteriet fungerer som en UPS eller backup i tilfælde af strømafbrydelse. Systemet justerer automatisk sig selv til at holde balancen mellem grøn solstrøm og driftssikkerhed.

LCD-SKÆRM OG REMOTE SUPPORT
I pionércontaineren er der monteret LCD-skærm, som giver overblik over batteriets opladningsprocent og ind- og udgående strøm.

Hele systemet kan supporteres remote (driftsdata, alarmer m.m.).

LYST TIL AT HØRE MERE?

Så kontakt jeres faste CP-kontakt eller ring til os:

Sjælland & Øerne: (+45)  46 14 06 00

Fyn & Sydjylland: (+45) 25 22 55 00

Midt- & Nordjylland: (+45) 75 14 06 00