SUNCAP: Solceller til byggepladsen

Yderligere information

September 26, 2022

Enkel løsning til emissionsfri drift af kontor- og mandskabsfaciliteter

Med en SunCap på taget af kontor eller mandskabsskuret er der CO2- neutral supplerende energiforsyning til både varmepumpe, varmt vand, kaffemaskine, belysning og alt det andet, mandskabet og byggeledelsen har brug for.

2021 lancerede vi vores solcelleanlæg, SunCap, og imødekom dermed en stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger til byggebranchen.

SunCap kan let tilpasses alle vores skurvogne på 3-4 meter og er bygget af to dele: en jernramme og selve solcelleanlægget. Anlægget tilsluttes elnettet og fungerer som et supplement til elforbruget på byggepladsen.

TILLADELSE TIL OPSTILLING NØDVENDIG
Der skal ansøges om opstillingstilladelse hos elforsyningen, hvilket skal ske hos en autoriseret elektriker. I skal regne med en ansøgningsbehandling på op til 2-3 uger. CP er gerne behjælpelig med ansøgningen.

OPTIMAL PLACERING SIKRER OPTIMALT UDBYTTE
Inden I lejer en eller flere SunCaps, er det vigtigt, at I først vurderer omgivelserne, for der skal være sol nok på opstillingsstedet, og skurvognene skal kunne opstilles i den.

retning, der sikrer optimal udnyttelse af solcelleanlægget. Vi kommer gerne ud on site og vejleder jer.

PRODUKTION VED SYDVENDT OPSTILLING
Ved brug af solcelleanlægget i en sydvendt skurvognsopstilling kan 1 stk. SunCap producere op til 6.270 kWh årligt. Besparelsen er således 890 kg CO2e på elforbruget. (Kwh* 0,142 emissionsfaktor el 2021).

DOKUMENTATION: DATA REGISTRERES AUTOMATISK
SunCap er en ideel løsning til reduktion af C02 og har en positiv effekt på jeres klimaaftryk. Dokumentation af den producerede el lagres automatisk og kan vises i et display inde i skurvognen (denne service kan tilkøbes).

TEKNISK OG PRAKTISK INFORMATION
- SunCap er godkendt til at blive fastgjort i løftekrogene på skurvogen.

- Der kan opstilles SunCap på de yderste skure i jordplan. Ved skuropstillinger i 2 etager må SunCap ikke placeres på de yderste skure.

- SunCap må ikke monteres højere oppe end 2 etager.

- Rammens langside, der er 9,00 meter, placeres mod syd.

- Der skal helst ikke være skygge på opstillingsstedet, da det nedsætter energiproduktionen.

- Der skal være frit over opstillingsområdet, da der bruges lange kæder og stropper ved opstilling. For eksempel må der ikke være luftledninger.

- SunCap tilsluttes skurvognen med standard 32A-stik.

- Hvis SunCap producerer mere el, end I kan forbruge, sendes den retur til elnettet, som sælger strømmen videre og afregner direkte med jer. Det er derfor en god idé at have en byggepladsmåler, der kan måle returstrøm.

HAR I SPØRGSMÅL?
Så er I meget velkomne til at kontakte os.