Sponsorpolitik

Vi lægger vægt på, at de organisationer, vi sponsorerer, deler Zeppelin Rental Danmarks grundlæggende værdier, og at de sponsoraftaler, vi indgår, bidrager til at udvide kendskabet til virksomhedens budskaber.

Zeppelin Rental Danmark opfatter sponsorater som en gensidig aftale, der skal skabe værdi for begge parter. Således indgår vi ikke sponsoraftaler, der reelt er donationer. Vi sponsorerer heller ikke – eller yder støtte i nogen form – til politiske eller religiøse partier, foreninger eller organisationer.

Zeppelin Rental Danmark forventer, at en sponsoraftale skal:

- være en aftale mellem to ligeværdige parter og til gensidig glæde og gavn.

- indeholde unikke muligheder for at øge kendskabet til Zeppelin Rental Danmark – ikke blot i form af eksponering af vores logo.

- være i naturlig overensstemmelse med og understøtte Zeppelin Rental Danmarks værdier, som er kvalitet, dialog, samarbejde,  ansvar, respekt og kreativitet.

- have en tydelig og konkret målsætning for begge aftalens parter. Alle ansøgninger gennemgås og vurderes ud fra denne politik