PIONÉRCONTAINER MED SOLCELLER OG BATTERI

Læs mere

Reduktionsmål

90%
Reduktion på vores CO2-udledning i Scope 1 og 2 før 2030 (baseline 2021)
40%
Reduktion på vores CO2-udledning i Scope 3 før 2030 (baseline 2021)

Klimaregnskab

Bæredygtighed
Projekter
Klimaregnskab
ESG

Klimaregnskab 2022: Reduktion på 12 tons CO2e* pr. medarbejder.

I 2022 har vi haft en CO2-reduktion pr. medarbejder på 22,5 % (12 tons C02e). Det svarer til, at hver medarbejder har reduceret med 452 liter diesel. Reduktionen beror på, at det samlede forbrug er steget mindre end stigningen af antal medarbejdere, idet vi i 2021 havde et årsgennemsnit på 104 medarbejdere og i 2022 et årsgennemsnit på 143 medarbejdere.

Ser man isoleret på CO2-emissionstallet, har vi i 2022 haft en stigning på 6 % i vores samlede C02-aftryk. Det beror hovedsageligt på, at vi endnu ikke har implementeret de reduktionstiltag, vi har på tegnebrættet. Det hænger også sammen med, at vi med opkøbet af dele af Ajos i efteråret 2021 fik flere moduler og andet grej samt flere biler og medarbejdere jf. ovenfor. Denne vækst har medført behov for forskellige plads- og bygningsrenoveringer, hvilket har øget udledningsniveauet. En anden faktor er, at 2022 var Zeppelin Rental Danmark til dato travleste år, hvilket for eksempel har betydet, at vi har kørt en hel del flere kilometer, indkøbt mere (fx træ) og haft flere moduler og andet grej ude hos kunderne, hvilket har øget vores scope 3.

Klimaregnskabet er udarbejdet i samarbejde med BetterGreen.