PIONÉRCONTAINER MED SOLCELLER OG BATTERI

Læs mere

Reduktionsmål

90%
Reduktion på vores CO2-udledning i Scope 1 og 2 før 2030 (baseline 2021)
40%
Reduktion på vores CO2-udledning i Scope 3 før 2030 (baseline 2021)

Klimaregnskab

Bæredygtighed i CP
Projekter
Klimaregnskab
ESG

Vores første klimaregnskab (2021) er færdigt og skal være baseline for CP’s fremtidige arbejde med C02-reduktion.
Vi er enormt glade for nu at kunne dokumentere størstedelen af vores klimabelastning.

Om det er meget eller lidt C02 er selvfølgelig vigtigt, men lige nu er det allervigtigste, at vi har et datagrundlag, så vi fremover kan måle fremdriften i arbejdet med at reducere vores CO2e.