Selvrisiko

Zeppelin Rental Danmark ApS

Selvrisiko, kasko og ansvarsskader

Lejer hæjfter med en selvsisiko for enhver dækningsberettiget skade på udlejers materiel med følgende beløb beregnet ud fra enhedens nyværdi.

 →
Enhedens nyværdi
Kr.
Kr.
 →
Selvrisiko pr. enhed
Kr.
0 - 50.000,00
Kr.
5.500,00
Kr.
Kr.
Kr.
11.000,00
Kr.
Kr.
16.500,00
Kr.
22.000,00
27.500,00
50.001,00 - 100.000,00
Kr.
101.000,00 - 200.000,00
Kr.
201.000,00 - 400.000,00
Kr.
401.000,00 - 600.000,00
49.500,00
601.000,00 - 800.000,00
Kr.
800.000,00 og derover
38.500,00