CP´s historie

Det hele begynder i en lille Roskilde-lejlighed i 1986
Georg Bruun, der er shippinguddannet, begynder i 1986 at handle med skibscontainere fra hjemmet, en lille lejlighed i Roskilde, hvor han bor sammen med sin kone Karen og deres lille datter Julie. Han markedsfører sin virksomhed under navnet Container Partners og sælger og udlejer containere til mange formål, bl.a. som mandskabsfaciliteter på de danske byggepladser. Et års senere flytter både Container Partners og familien Bruun til Gadstrup på to grunde, der støder lige op til hinanden.

Går ind i skurvognmarkedet
Da der i 1995 kommer et nyt skurvognsregulativ, som stiller større krav til indretning og komfort, beslutter Georg at gå ind på skurvognsmarkedet. I 1997 bliver pladsen for trang for den ekspanderende virksomhed, og Georg køber 15.000 m2i Viby på Grønningen 12, hvor CP stadig har sit hovedsæde. Siden udvikler skurvognene sig til at blive CP´s primære produkt, og da Georg omkring årtusindskiftet tegner CP’s bomærke, er skurvognen da også en del af illustrationen, og Container Partners er nu forkortet til ’CP’.

Køber pavillonvirksomhed og yderligere 15.000 m2 jord
I slutningen af 90’erne opkøber CP en mindre tømrervirksomhed i Kvinderup med speciale i pavilloner. Opkøbet er startskuddet til CP’s egenproduktion og til pavillonafdelingen. I dag er pavillonafdelingen en af de bærende forretningsenheder i CP, mens egenproduktionen nedlægges i 2021 for at styrke fokus på kerneforretningen.

I 2000 kan CP føje endnu 15.000 m2 til, da man køber nr. 14 på Grønningen i Viby Sj.

Entreprenørmateriel kommer på udlejningsprogrammet
Når en mulighed byder sig, skal den gribes. Så da CP i slutningen af 2004 får mulighed for at købe70 gravemaskiner, der er blevet sat til salg i forbindelse med en konkurs, går CP’s folk fra den ene dag til den anden i gang med at finde ud af, hvordan man kører, reparerer og udlejer entreprenørmateriel. I løbet af nogle år kommer CP godt ind på udlejningsmarkedet og har i dag en stor, bred maskinpark.

Generationsskifte begynder og afdeling i Vestdanmark etableres
I 2013 begynder Julie at arbejde i CP, og et generationsskifte går i gang. I 2014 bliver hun administrerende direktør, og samtidig åbner CP’s første afdeling i Vestdanmark, i Galten lidt vest for Århus. Det er også efter Julies indtræden i CP, at byggepladsindretning og byggepladsdrift bliver føjet til rækken af forretningsområder.

I 2018 fortsætter vækstrejsen, da GB Holding, CP’s moderselskab, køber Dansk Montage Supply A/S. Baggrunden for opkøbet er, at begge virksomheder ønsker at styrke deres forretning og position og kan se et klart potentiale for synergieffekter.

Nyt it-system og nyt domicil
Generationsskiftet resulterer også i bl.a. implementering af et nyt it-system, som går i luften i 2019, som desuden er året, hvor CP køber Grønningen 10 og dermed udvider med endnu 15.000 m², så virksomheden nu råder over 60.000 m2. Senere på året igangsætter Julie byggeriet af et nyt og væsentligt større, mere tidssvarende domicil på den nye grund, der indeholder masser af bygninger, som bliver istandsat og indrettet. Det nye domicil er tiltrængt, for i takt med virksomhedens vækst vokser antallet af kontormedarbejdere også, og de er efterhånden ved bogstavelig talt at sprænge den gamle kontorbygning.

Begynder den grønne rejse
CP har i mange år været bevidst om sit samfundsansvar som virksomhed. Det har gennem tiden ført til initiativer inden for bl.a. socialt ansvar, uddannelse, integration af flygtninge, arbejdsmiljø og energioptimering. I 2020 besluttes det, at CP skal arbejde mere ’officielt’ og systematisk med bæredygtighed, men igen spænder Corona-epidemien ben og forsinker processen. Det lykkes i slutningen af året at skyde projekt bæredygtig virksomhed i gang på Corona-epidemiens præmisser, og i foråret 2021 etableres der et bæredygtighedsudvalg i virksomheden, som for alvor skal sætte gang i den grønne omstilling. På trods af store udfordringer i Danmark bliver 2020 et regnskabsmæssigt rekordår for CP.

Den 17. maj 2021 står det nye domicil endelig klar til at slå dørene op for en masse glade medarbejdere, der har siddet lidt for trangt lidt for længe, og som i tilgift er ved at være trætte af deres hjemmekontorer, som Corona-restriktionerne har nødvendiggjort gennem et års tid.

Opkøb styrker forretningen yderligere
Den 1. oktober 2021 overtager CP ApS MT Højgaard Holding-selskabet Ajos A/S' aktiviteter inden for skurvogne, byggepladsindretning og midlertidige installationer. Med købet cementerer CP sin position som en af Danmarks førende udlejere til byggebranchen og har nu 140 medarbejdere.

Køber grund på Fyn
I sommeren 2022 køber CP en 40.000 m² stor grund i Middelfart og begynder at bygge 2.400 m² værksteds- og administrationsbygninger, som skal huse Vejle-afdelingen fra forsommeren 2023. Dermed er virksomheden repræsenteret med en Øst-afdeling i Viby Sj. nær København, en Vest-afdeling i Galten ikke langt fra Aarhus og den nye afdeling, der skal dække Fyn og det sydlige Jylland.

CP skifter navn til Zeppelin Rental Danmark ApS i 2023
Navneskiftet er det sidste skridt på vejen til den fulde sammenlægning af CP og Rental til én samlet virksomhed. Og betyder også, at kunderne nu får ét sted at henvende sig, uanset hvad behovet for byggepladsudstyr er. Lige fra de særdeles produktive og brændstofeffektive Cat gravemaskiner, læssemaskiner, dumpere og dozere til kontor- og mandskabsmoduler, containere, lifte og pavilloner.

Zeppelin Rental Danmark ApS skifter navn til Zeppelin Rental Danmark A/S i maj 2024


Virksomheden har nu ca. 170 medarbejdere.